PIRLS

V novemberi 2019 boli oslovené základné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát 5. cyklu medzinárodnej štúdie PIRLS. Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch september 2019 – marec 2020 prebiehal preklad, verifikácia a príprava testovacích nástrojov a dotazníkov. Preklady boli realizované v súlade s medzinárodnými pravidlami záväznými pre všetky krajiny zapojené do testovania.

Overovanie nástrojov testovania piateho cyklu štúdie PIRLS, tzv. pilotné meranie sa na Slovensku malo realizovať v čase od 23. marca do 3. apríla 2020. V tomto termíne sa z dôvodu uzavretia všetkých škôl kvôli ochrane pred šírením ochorenia COVID-19 nemohlo uskutočniť