NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Odbor hodnotenia a monitorovania vzdelávania
Novinky

Dňa 1. júla 2022 vznikol Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM).

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 24. apríla 2022 dňa 1. 7. 2022 došlo k zlúčeniu priamo riadených organizácií Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže s Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) a vznikol NIVAM.

Generálnym riaditeľom NIVAM je od 1. 3. 2024 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Činnosti, ktoré do 30. 6. 2022 vykonával NÚCEM sú od 1. 7. 2022 v kompetencii NIVAM v rámci Odboru hodnotenia a monitorovania vzdelávania, ktorého riaditeľkou je PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.

Všetky aktivity NIVAM nájdete na webovej stránke nivam.sk.

Kontakty na zamestnancov NIVaM nájdete TU.

Všeobecné kontakty na Odbor hodnotenia a monitorovania vzdelávania:

e-mail: info@nivam.sk

Tel.: 02/68 26 01 01 - spojovateľ/ka