PIRLS

Základné informácie:

V mesiacoch január – október 2017 národné centrum oponovalo a pripomienkovalo výstupy medzinárodného koordinačného centra, napr. tabuľky, technické správy a iné medzinárodné publikácie a spolupracovalo pri tvorbe medzinárodnej správy. Prebiehala príprava zverejnenia výsledkov z pohľadu Slovenska.

Dňa 5. decembra 2017 bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa PIRLS 2016. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ v štúdii PIRLS 2016 z pohľadu Slovenska, Príloha 1 Medzinárodné úrovne čitateľských zručností, Príloha 2 – Čítanka, Príloha 3 Ukážky úloh vzťahujúcich sa k Čítanke. Niektoré ďalšie informácie o výsledkoch štúdie PIRLS 2016 môžete nájsť tu.