Povinné zverejňovanie

Dokumenty na stiahnutie
Prehľad povinne zverejňovaných dokumentov

Faktúry, objednávky a zmluvy platné od 1. 1. 2011 NÚCEM zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky na stránke Centrálneho registra zmlúv Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky