O NIVAME

Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizuje činnosti ako napríklad vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení, aplikovaný pedagogický výskum, organizovanie predmetových olympiád a súťaží, externé testovanie na základných a stredných školách, neformálne vzdelávanie mládeže či správa knižničného fondu.

Viac informácií nájdete na stránke: www.nivam.sk

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 

Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

tel.: +421 248 209 411
e-mail: podatelna@nivam.sk

IČO: 00164348
DIČ: 2020798714


Odbor hodnotenia a monitorovania vzdelávania (OHMV)
NIVAM
Pracovisko: Žehrianska 9, 851 07  Bratislava

tel.: +421 2 682 60 101 (spojovateľ/ka)
tel.: +421 2 682 60 202 (sekretariát riaditeľky OHMV)
e-mail: info@nivam.sk

KONTAKTY NIVAM

podatelna@nivam.sk


PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
Generálny riaditeľ

Sekretariát GR
tel.: +421 248 209 411
E-mail: sekretariat.gr@nivam.sk

 Ďalšie kontakty nájdete TU a tiež TU.